Родители Евгения Антонова: Сергей Семенович и Мария Петровна